Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
English Version

Καλοσώρισμα
Δελτία Τύπου
Ειδικευόμενοι
Ιατρική Υπηρεσία
Χάρτης Πρόσβασης
Κέντρα Υγείας
Νοσηλευτική Σχολή
Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών
Πληροφορίες για Ραντεβού
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία
Γραφείο Προστασίας Διαιωμάτων του Πολίτη
Επισκέπτες
Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη
Προκηρύξεις θέσεων προσωπικού
Σύλλογος Εργαζομένων
Χρήσιμα Αρχεία
Αιμοδοσία
Πιστοποίηση ISO Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
Αναρτήσεις Νοσοκομείου Χανίων στην Διαύγεια

Λίστα Χειρουργείου (Για εισαγωγές)

 

Λίστα Χειρουργείου (Για τους ασθενείς)

 

Αίτηση προμήθειας για το ΚΗΜΔΗΣ(Πρότυπο)
Έντυπο Άδειας (Πρότυπο)
Νοσοκομείο Χανίων

Αρχείο παρουσίασης απολογισμού Γενικού Νοσκομείου Χανίων για το έτος 2017

Ανάρτηση Μειοδοτικού πίνακα εκπτώσεων – προσφοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ."(Τελευταία ενημέρωση 9-3-2018)

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Γραμματείας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Χανίων από 1/1/2018.

Αποστολή ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης των Τραπεζοκόμων κωδ. 101 και Πλυντών κωδ. 102 της υπ' αριθμ. 7767/2-5-2017 προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017.

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ωτορινολαρυγγολογίας εκπαιδευτικού έτους 2017-2018

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της αριθμ.7767/2-5-2017 προκήρυξης (ΣΟΧ 1/2017) αποτελεσμάτων πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και του Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην ΘΨΠΧ) που εδρεύει στις Μουρνιές Χανίων (Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ.73300)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Προκήρυξη για πλήρωση πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ. Οι αιτήσεις γίνονται από 9 μέχρι και 28 Αυγούστου. (Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνονται η Αίτηση και οι Υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να προσκομίσουν οι αιτούντες).

Οι ανακοινώσεις-προκηρύξεις του γραφείου προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” αναρτώνται στο site του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - (http://www.eprocurement.gov.gr, αριστερή στήλη ΚΗΜΔΗΣ, Αναζήτηση με κωδικό φορέα 99221950 στην καρτέλα Προκηρύξεις-Διακηρύξεις.) Οι Διακηρύξεις Προμηθειών, Τακτικών και Προχείρων διαγωνισμών, θα αναρτούνται και στις Περιλήψεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών της ιστοσελίδας μας.

Προκήρυξη κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄(Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνονται η Αίτηση και οι Υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να προσκομίσουν οι αιτούντες)

Περιγραφή ακινήτων ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ Γ.Ν.Χανίων που είναι προς πώληση

Στις 14-6-2016 "έφυγε" από κοντά μας ο Διοικητής του Γ.Ν.Χανίων κ. Χαράλαμπος Δουλγεράκης

Δελτίο Τύπου για την αλλαγή τηλεφώνου κλεισίματος ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ανακοίνωση για προσωρινή αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών, που απαιτούνται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Προμηθειών ή παροχής Υπηρεσιών, από υπεύθυνη δήλωση.

Ανάρτηση Δελτίου τύπου αναφορικά με διαδικασία εγγραφής Οικονομικών Φορέων-Προμηθευτών στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες για τα ΚΕΝ(Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)

Εφαρμογή ΥΥΚΑ για ICD-10 & ΚΕΝ

Αρχείο κωδικών ICD-10(Τόμοι 1 & 2)

Εφημερίες Γιατρών

Συμμετοχή Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στο Ευρωπαϊκό Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας GREEN@Hospital (Πληροφορίες στην διεύθυνση http://www.greenhospital-project.eu)

Περιλήψεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών
Ανακοινώσεις για Έρευνα αγοράς-Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγωνισμών
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Γραφικής Ύλης
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Παγίων (Μη Αναλώσιμων Υλικών)
Αναλυτικοί μειοδοτικοί πίνακες Φαρμάκων και μικροπρομηθειών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου
Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης μικροπρομηθειών Ειδών Τεχνικής Υπηρεσίας και ειδών Βιοιατρικής Τεχνολογίας
Καύσιμα
Οδηγίες σε προμηθευτές για συμπίεση των αρχείων των προσφορών τους με κωδικό πρόσβασης
Το πρόγραμμα winrar μπορείτε να το κατεβάσετε από δω