Αναλυτικοί πίνακες ανάρτησης διαβουλεύσεων τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών

Διαγωνισμός Ημερομηνία Ανάρτησης

Ανάρτηση EK NEOY ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ την Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) –Miscellaneous special – purpose machinery].:

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Medizine Technik – Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ιατρική μέριμνα και υγεία

ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ

15-2-2018
Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υποβολής Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια: - Αντιδραστήρια ουρολογίας (κατηγορία CPV 33696700-2) "14-2-2018
Ανάρτηση ανακοίνωσης Β φάσης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2)–Miscellaneous special – purpose machinery]"2-2-2018
Ανάρτηση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών "ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)."24-1-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CPV 45454100-5)."12-1-2018
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με την Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) –Miscellaneous special – purpose machinery]."12-1-2018
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (κατηγορία CPV35100000-5)"27-12-2017
Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υποβολής παρατηρήσεων επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την Κεντρική Αποστείρωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων [ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 42990000-2) –Miscellaneous special – purpose machinery]"22-12-2017
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοίνωση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» -ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (κατηγορία CPV 33698100-0)- Microbiological cultures. "12-12-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς σχετικά με "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ(κατηγορία CPV 35100000-5)."6-12-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς σχετικά με "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (κατηγορία CPV 34928471-0)."30-11-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς σχετικά με "ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (κατηγορία CPV 50000000-5)."17-11-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών - προτάσεων για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (κατηγορία CPV 33698100-0). "17-11-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΝ-ISO 22000:2005) (CPV 79132000-8)."14-11-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΝ-ISO 22000:2005) (CPV 79132000-8)."9-11-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (Κατηγορία CPV 79212200-5)."9-11-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΡΙΕΡ (CPV 60161000-4)."30-10-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (CPV 33124120-2)."30-10-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."13-10-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης προς ενημέρωση των προμηθευτών για τον νέο τρόπο διεξαγωγής των ερευνών αγοράς και συλλογής οικονομικών προσφορών για τις εξωσυμβατικές προμήθειες του Γ.Ν.Χανίων με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας iSupplies4-10-2017
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με Β' φάση διαβούλευσης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) – (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) – Operating-theatre instruments.21-9-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ."7-9-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής Β΄ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια "ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) – (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) – Operating-theatre instruments"7-9-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (κατηγορία CPV: 50000000-5)"18-8-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΧ(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 24951230-6)"10-8-2017
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με Β' ανακοίνωση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2) – Repair and maintenance services of medical equipment"2-8-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ"14-7-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (Β ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ) για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(CPV 50421000-2) – Repair and maintenance services of medical equipment"23-6-2017
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής τεχνικών προδιαγραφών-προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2014 για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) Ligatures"13-6-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣHΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2014 για την προμήθεια Ράμματα (CPV 33141126-9) - Ligatures "2-6-2017

Ανάρτηση ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2) – Repair and maintenance services of medical equipment:

MEDITRUST

GE

INTERMEDICA

2-6-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ"31-5-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΑΝTIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝΧ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 45262320-0)"31-5-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής τεχνικών προδιαγραφών - προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ(κατηγορία CPV 24931230-0)25-5-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(κατηγορία CPV 39711130-9)" 18-5-2017
Ανάρτηση Β' επαναληπτικής έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 42931120-8)" 1-12-2016
Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υποβολής Β΄ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια: - Αντιδραστήρια ουρολογίας (κατηγορία CPV 33696700-2) 12-5-2017

Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2014 και ΠΠΥΥ 2015 αντίστοιχα για:

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) Ligatures

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (CPV 24931230-0) X-ray developers

2-5-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2014 για την προμήθεια Ραμμάτων (κατηγορία CPV 33141126-9)" 5-4-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(EΝ-ISO 22000:2005) (κατηγορία CPV 79132000-8)"4-4-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (κατηγορία CPV 71620000-0)"20-3-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ(κατηγορία CPV 30237300-2)"14-3-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (CPV 33696700-2) ." 22-2-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης Β' διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33122000-1) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) – Ophthalmology equipment." 14-2-2017
Ανάρτηση έρευνας αγοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (CPV 42512200-0)" 27-1-2017

Ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για:

Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV 90524400-0) – Collection, transport and disposal of hospital waste

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV 50421000-2) – Repair and maintenance services of medical equipment

13-1-2017
Ανάρτηση ανακοίνωσης Β' φάσης διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (CPV 34913000-0) – Miscellaneous spare parts" 12-12-2016
Ανάρτηση Β' επαναληπτικής έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 42931120-8)" 1-12-2016
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής Τεχνικών προδιαγραφών-Προτάσεων (Β' Φάση) για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ - Renal support devices 16-9-2016
Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής Τεχνικών προδιαγραφών-Προτάσεων (Β' Φάση) για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5) – Dialysis solutions 16-9-2016
Ανάρτηση Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5 1-9-2016
Ανάρτηση Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμού στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ – Renal support devices 1-9-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή παρατηρήσεων για τις Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Απορρυπαντικών(CPV 39831200-8) μετά την α' φάση διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 26-8-2016

Ανάρτηση Ά ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια:

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ (CPV 30192300-4) - ΙΝΚ RIBBONS

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8)- STATIONERY

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) - ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141642-2) - DRAIN ACCESSORIES

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197643-5) - PHOTOCOPIER PAPER

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141115-9) - MEDICAL WADDING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22822000-8)- BUSINESS FORMS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7) LIFT-MAINTENANCE SERVICES

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 33141800-8) - DENTAL COSNUMABLES

ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV 33141615-4) - BAGS FOR URINE

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) - DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)- BUILDING MATERIALS

ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ (CPV 42913300-2) - OIL FILTERS

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) - CESSPOOL OR SEPTIC TANK EMPTYING SERVICES

ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4) - PLUMBING MATERIALS

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197630-1) - PRINTING PAPER

26-8-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Οικονομικής-Τεχνικής προσφοράς "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ." 10-8-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικής-τεχνικής προσφοράς μέσω e-mail για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ" 15-7-2016

Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια:

ANTIΔPAΣTHPΙΩΝ EPΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696500-0)

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7) - INTRAOCULAR

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV 24327000-2) - MISCELLANEUOUS ORGANIC CHEMICALS

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) - SURGICAL GLOVES

ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) - SYRINGES

ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33141613-0) - BLOOD BAGS

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (CPV 24322500-2) - ALCOHOL

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (CPV 31711140-6) - ELECTRODES

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV 33141114-2) - MEDICAL GAUZE

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9) - MEDICAL NEEDLES

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV 45232430-5) - WATER TREATMENT WORK

ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ (CPV 33692300-0) - ENTERAL FEED

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) – DISINFECTANTS

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4) – DOSAGE KITS

ΠΕΠΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CPV 24956000-000-6)

5-8-2016

Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια:

- ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) – (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) – Operating-theatre instruments

- Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (CPV 33122000-1) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) – Ophthalmology equipment

- Διαφόρων ανταλλακτικών (CPV 34913000-0) – Miscellaneous spare parts

- Αναλυτών αίματος (CPV 38434520-7) – Blood analysers

22-7-2016

Ανάρτηση προτάσεων εταιρειών αναφορικά με ανακοινώσεις υποβολής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την διεξαγωγή διαγωνισμών στα πλαίσια ΠΠΥΥ 2015 για την προμήθεια:

-Απορρυπαντικών (CPV 39831200-8) – Detergents

-ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5) – Dialysis solutions

-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (CPV 33169000-2) – Surgical instruments

-ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) – ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ – Renal support devices

21-7-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33162200-5) – (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) – Operating-theatre instruments." 27-6-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33122000-1) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) – Ophthalmology equipment." 27-6-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (CPV 34913000-0) – Miscellaneous spare parts." 27-6-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 38434520-7) – Blood analysers." 27-6-2016
Ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ¨ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ¨ ( CPV 38434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014" 7-7-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 33141800-8) – Dental consumables." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) – DISINFECTANTS." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ (CPV 33731110-7)– INTRAOCULAR LENSES ." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22822000-8)– Business forms." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9) - MEDICAL NEEDLES." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV 33141115-9) - MEDICAL WADDING." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)- Building materials." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV 33141615-4) - BAGS FOR URINE." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33141613-0) - BLOOD BAGS." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) – SYRINGES." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9)- DISINFECTING AND EXTERMINATING SERVICES ." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) - CESSPOOL OR SEPTIC TANK EMPTYING SERVICES ." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) - SURGICAL GLOVES." 24-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141642-2) – Drain accessories." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4) - Dosage kits." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 39831200-8)-Detergents." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5) - Dialysis solutions." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (CPV 33169000-2) - Surgical instruments." 20-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για την υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών-Προτάσεων "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 33181000-2) - ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ - Renal support devices." 20-5-2016
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για "ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 24951230-6)." 16-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 12-5-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για Δημόσια Διαβούλευση "ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CPV 38434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 6-5-2016
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ- ΚΛΙΝΙΚΩΝ (CPV 33192310-8)". 22-4-2016
Ανάρτηση προτάσεων Τεχνικών προδιαγραφών που προέκυψαν μετά την αρ.πρωτ. 4552/10-03-2016 ¨ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ¨ για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ -(CPV 38434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014. (Συμπληρωματική της με αρ. πρωτ. 20537/29-12-2015, ΑΔΑ:Ω5Μ846907Τ-ΩΝ4)" 6-4-2016
Ανάρτηση β' επανάληψης έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ Α' ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ(CPV 30211200-3)" 18-3-2016
Ανάρτηση έρευνας αγοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 42931120-8)" 18-3-2016
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6)" 18-3-2016
Ανάρτηση ανακοίνωσης (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ της με αρ.πρωτ.20537/29-12-2015, ΑΔΑ:Ω5Μ846907Σ-ΩΝ4) τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ(CPV 38434000-6)". 11-3-2016
Ανάρτηση προτάσεων Τεχνικών προδιαγραφών που προέκυψαν μετά την αρ.πρωτ. 20588/30-12-2015 ¨ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ¨ για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ -(CPV 38434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 25-1-2015
Ανάρτηση Ανακοίνωσης για την έρευνα αγοράς, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (CPV 33162200-5)»" 22-1-2015
Ανάρτηση Προτάσεων Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014." 18-1-2016
Ανάρτηση Ανακοίνωσης περί σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝAΛΥΤΩΝ (CPV 33434000-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014."

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις τεχνικές προδιαγραφές σε ψηφιακή μορφή να αποστέλλονται στο e-mail : vpapadomanolaki@chaniahospital.gr

30-12-2015
Ανάρτηση Ανακοίνωσης περί σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - (CPV 33696100-6) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014."

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις τεχνικές προδιαγραφές σε ψηφιακή μορφή να αποστέλλονται στο e-mail : vpapadomanolaki@chaniahospital.gr

24-12-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ" 1-7-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV 90911200-8)" 1-7-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ" 29-4-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Β ΦΑΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2)" 30-4-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Β ΦΑΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)" 30-4-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ TURIS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ" 29-4-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για "ΔΕΥΤΕΡΗ δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ" 16-3-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ" 4-3-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)" 4-3-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια δεύτερη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ CPV 38434520-7) ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV 33696200)" 16-1-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "Διαφόρων Ιατρικών Συσκευων και Προϊόντων (κατηγορία CPV 33190000-8)- (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ" 02-01-2015
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΔΡ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)(CPV 38434580-5)" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)(CPV 33696700-2)" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)(CPV 33694000-1)" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ)(CPV 33790000-4) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ)" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (33698100-0) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΠΥΥ 2013»" 11-12-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (38434500-1) (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)" 11-12-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 48273 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" 9-12-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (38434500-1) (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)" 24-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" 17-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΣΥΡΙΓΓΩΝ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ" 17-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΠΕΠΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ" 14-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ( ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ)" 14-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καλλιέργειες μικροβιολογίας (33698100-0) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) και διενέργειας TAKTIKOY διαγωνισμού ΠΠΥΥ 2013»" 10-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΤΡΟΦΙΜΩΝ" 10-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΣΥΡΙΓΓΩΝ" 10-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" 10-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33169000-2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ" 5-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ (90911200-8) (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)" 3-11-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ)(CPV 33790000-4) (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ)" 22-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CPV 38434520-7)" 16-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)(CPV 33694000-1)" 15-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)(CPV 33696700-2)" 14-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΔΡ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)(CPV 38434580-5)" 14-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ) (CPV 38912000)" 7-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΠΕΠΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CPV 24956000-0)" 7-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV 33696100-6)" 3-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (CPV 33190000-8)" 3-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΑΝΑΛΥΤΩΝ (CPV 38434000-6)" 1-10-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8)" 30-9-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ CPV 553220000-9)" 23-9-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ CPV 55322000-3)» 31-7-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 33140000-3)» 31-7-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)» 19-6-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9)» 19-6-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ CPV 55322000-3)» 6-6-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (CPV 33141116-6)» 14-5-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9)» 13-5-2014
Ανάρτηση 2ης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141641-5)» 13-5-2014
Ανάρτηση πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)» 28-4-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ενιαίου διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4)» 24-3-2014
Ανάρτηση δεύτερης πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (BΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ) CPV(33141642-2)» 11-3-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV 33141320-9)» 10-3-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9)» 26-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (CPV 33141110-4)» 26-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ (CPV 33141116-6)» 26-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ (CPV 33141324-7)» 14-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV 33140000-3)» 5-2-2014
Ανάρτηση Δεύτερης Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Εξοπλισμός Χειρουργείου (CPV 33162100-4))» 5-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141641-5)» 3-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141641-5)» 3-2-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΞΟΠΛΙΣΜΩN ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (CPV 33141626-4)» 16-1-2014
Ανάρτηση Πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (BΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ) (33141642-2)» 15-1-2014