Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Αιμοδοσία - Πληροφορίες για το αίμα


Ομάδες αίματος

Οι ομάδες αίματος ανακαλύφθηκαν το 1901 από τον Γερμανό επιστήμονα Landsteiner. Σήμερα έχει βρεθεί ότι τα αντιγόνα των ερυθρών είναι περισσότερα από 250.

Σπουδαιότερα όμως είναι τα αντιγόνα του συστήματος ΑΒΟ & Rhesus.

Τα αντισώματα και τα αντιγόνα που υπάρχουν στο αίμα ανάλογα με την ομάδα είναι:

ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
A A Αντί Β
B B Αντί A
AB A,B -
O - Αντί A, Αντί B

Το δε σύστημα Rhesus περιλαμβάνει πέντε αντιγόνα C c E e & D.Aπό αυτά μεγαλύτερη σημασία για τις μεταγγίσεις έχει το D που είναι αυτό που χαρακτηρίζει τα Rhesus (+) & Rhesus(-)άτομα. Όσοι έχουν Αντίγονο D λέγονται θετικοί Rh(+) ενώ όσοι δεν έχουν αντίγονο D λέγονται αρνητικοί Rh(-).Rhesus (+)είναι το 85% των ατόμων.

Έτσι οι ομάδες αίματος ως προς τα συστήματα ΑΒΟ & Rhesus, είναι οι εξής:Ο(+),Α(+), Β(+) ,ΑΒ(+), Ο(-), Α(-), Β(-), ΑΒ(-).

Εκτός από τα αντιγονικά συστήματα ΑΒΟ & Rhesus, υπάρχουν και πολλά άλλα με τα οποία ασχολείται η αιμοδοσία σε ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. παιδιά με μεσογειακή αναιμία , άτομα που μεταγγίζονται συχνά κ.λ.π.

Παράγωγα αίματος

Προϊόντα αίματος είναι επί μέρους συστατικά του, που διαχωρίζονται είτε από μια μονάδα ολικού αίματος είτε με την διαδικασία της αφαίρεσης, και χρησιμοποιούνται αυτούσια για μετάγγιση.Η διαδικασία διαχωρισμού γίνεται με την χρησιμοποίηση άσηπτων τεχνικών, αποστειρωμένου και απυρετογόνου υλικού και αντιδραστηρίων.

Τα παράγωγα αίματος που λαμβάνονται είναι:

  1. Συμπυκνωμένα ερυθρά που διατηρούνται σε ειδικά ψυγεία στους 1ο-6ο C για 35-42 ημέρες .
  2. Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια που διατηρούνται σε ειδικούς ανακινητήρες στους 20ο- 24ο C για 5 ημέρες.
  3. Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (FFP) το οποίο καταψύχεται ταχέως μέσα σε 6h από την λήψη του και μπορεί να διατηρηθεί για 12 μήνες σε θερμοκρασία -30o C περιέχει δε, παράγοντες πήξης και χορηγείται σε περίπτωση αιμορραγίας από έλλειψη παραγόντων, σε διάχυτη ενδαγγειακή πήξη κ.λ.π.
  4. Κοινό πλάσμα: α)Σαν υγρό πλάσμα σε θερμοκρασίες 1o-6o C συντηρείται για 26 ή 39 ημέρες ανάλογα με το αντιπηκτικό β)Σαν κατεψυγμένο σε θερμοκρασία <-18o C συντηρείται για 5 χρόνια.

Η δική μας αιμοδοσία τα αποστέλλει στο κέντρο παραγώγων "Ηλίας Πολίτης" για κλασματοποίηση (λευκωματίνες κ.λ.π.).