Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη

Τηλ. 2821022190

Το Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη και η Τριμελής Επιτροπή προάσπισης των δικαιωμάτων του Πολίτη συστάθηκε τον Νοέμβριο 1997, και λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία και ευθύνη του Διοικητού του Νοσοκομείου.

Στόχος του Γραφείου είναι η βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή φροντίδα για την ενημέρωση των πολιτών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους εντός του Νοσοκομείου.

  • Επιλαμβάνεται των παραπόνων ή καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες για την διευθέτησή τους (γι’ αυτό το σκοπό έχει τοποθετηθεί κυτίο παραπόνων στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου).
  • Φροντίζει για την προβολή του έργου του Νοσοκομείου.
  • Παρακολουθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή την τήρηση των οδηγιών για τα δικαιώματα των ασθενών και υποβάλλει σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου.