Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νοσηλευτική Σχολή


Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ)
Βοηθών Νοσηλευτών Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ
 
 Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Μουρνιές Χανίων
 Τηλέφωνο : 28210 27011
28210 22408
 Δ/ντρια: Γιακουμάκη Ελένη

Σχολή Νοσοκομείου

Με το προεδρικό διάταγμα 91 Αρ. Φύλλου 4 τεύχος Α τον Φεβρουάριο του 1989 ιδρύθηκε στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος», Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Στολή διετούς φοιτήσεως, αποτελούσα παράρτημα του Νοσοκομείου αυτού που τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από το 2007 η σχολή λειτουργεί ως επαγγελματική (ΕΠΑΣ) βοηθών νοσηλευτών με τον αριθμό Υ7β/Γ.ΠΟΙΚ 49151/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚΒ/676/07).

Σκοπός

Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικού προσωπικού μέσης βαθμίδας ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού Επαγγέλματος.

Διοίκηση

Η Σχολή διοικείται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου Χανίων. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου παρίσταται ο διευθυντής της σχολής άνευ ψήφου εισηγείται για τα θέματα που αφορούν την Σχολή.

Διεύθυνση

Όργανα Διεύθυνσης της σχολής είναι ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων.

Θέματα Λειτουργίας

Το Σχολείο λειτουργεί με δυο τάξεις (Α και Β) ο αριθμός μαθητών ανά τάξη ανέρχεται στους 25.

Για να εγγραφεί ο μαθητής στην Α τάξη πρέπει να κατέχει Ενδεικτικό Α΄ τάξεως Λυκείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην γραμματεία της σχολής το τελευταίο 10μερο του Ιουνίου και το πρώτο 10μερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Μετά την απόκτηση του πτυχίου ο απόφοιτος προκειμένου να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υποχρεούται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα διάρκειας 6 μηνών.

Στην σχολή δεν διδάσκονται μαθήματα Γενικής παιδείας, αφού ως εξειδικευμένη σχολή στον τομέα της Νοσηλευτικής παρέχει γνώσεις Νοσηλευτικού και Ιατρικού περιεχομένου.

Το ωράριο μαθημάτων είναι πάντοτε πρωινό.

Η φοίτηση στην σχολή είναι δωρεάν και οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 3.