Αρχεία για ΚΕΝ-DRG

25 Κωδικοποιητές

Διευκρινήσεις για ΚΥΑ του ΚΕΝ

Ελληνική Ονοματολογία για ΚΥΑ ΚΕΝ

Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια

Πληροφορίες για Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια

Κωδικοί ICD-9 και ICD-10

Λίστα Ενοποιημένων Νοσηλείων

Οδηγίες Centra

Οδηγίες επιτροπών

Οδηγίες πιλοτικής εφαρμογής KEN-DRGς στο ΕΣΥ

Οδηγίες πιλοτικής εφαρμογής

Πίνακας οδηγός (INDEX) για την ελληνική ονοματολογία

Συχνές ερωτήσεις

Τεχνικές Οδηγίες

ΦΕΚ - Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή KEN-DRGς το 2011