ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

ΧΩΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Στάση Αδερφής
873
Προισταμένη
875
Ιατροί
876
Διευθύντρια
837

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ ΗΛΙΑΔΑ