Χρήσιμα έντυπα-Οδηγίες για το Ιατρικό Προσωπικό

του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

1)Ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω του πληροφοριακού υποσυστήματος Διαχείρισης Ασθενών του Γ.Ν.Χανίων

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίησης του πληροφοριακού υποσυστήματος Διαχείρισης Ασθενών του Νοσοκομείου, έτσι ώστε να γίνεται αυτόματη έκδοση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών μέσω του ιστότοπου http://www.e-prescription.gr. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσα από το υπάρχον πληροφοριακό υποσύστημα του νοσοκομείου, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις που αναλύονται σε συνημμένο link και τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θα αποστέλλονται αυτόματα στην Γραμματεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων για αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση με αυτό τον τρόπο ξεκινάει από τις 1-2-2019.