ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μια (1) θέση Επιμελητή Α΄ ή Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

-Μια (1) θέση Επιμελητή Επιμ.Β΄ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογιας ή Χειρουργικής.

-Μια (1) θέση Επιμελητή Επιμ..Α΄ή Επιμ.Β΄Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων, κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, του Κέντρου Υγείας Κισσάμου - Γεν. Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»:

-Μια (1) Θέση Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Κισσάμου

-Μια (1) θέση Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής, κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, του Π.Ι. Μάλεμε του Κ.Υ. Κισσάμου

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων, κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, του Γεν. Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»:

-Mια (1) θέσης Επιμελητή Α΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Mια (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Mια (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας

Αίτηση ΕΣΥ